header image
N
Aktualności
e-dziennik
NABÓR 2019
Kalendarz roku szkolnego
Sport
Filmoteka Szkolna
KOŁO FILMOWE
Biblioteka - aktualności
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szkoły
Patron szkoły
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
Świetlica
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Osiągnięcia uczniów
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Konkursy
r
Zebrania
Egzamin ósmoklasisty
Obiady w szkole
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Emai:
17gorz@gmail.com
Świetlica
Regulamin świetlicy - pobierz
Karta zapisu do świetlicy - pobierz

Dzienny rozkład zajęć świetlicowych

07.00 - 09.15    Poranne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
09.15 -10.45     Blok zindywidualizowanych zajęć wychowawczo-opiekuńczych
10.45 - 12.15    Przedpołudniowe zajęcia wychowawczo -opiekuńcze
12.15 - 13.45    Zajęcia relaksacyjne
13.45 - 16.30    Zindywidualizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze


     W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć:
     -  zajęcia plastyczne
      - zajęcia rozwijające twórczość
      - zajęcia muzyczne
      - zajęcia ruchowe

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.30.

 
 
                  

  
                                                                                                                                                                                                                                                           
Zegar
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal oświata www.oswiata.org.pl

Głos nauczycielski www.glos.pl