header image
N
Aktualności
NABÓR 2019
Kalendarz roku szkolnego
Sport
Filmoteka Szkolna
KOŁO FILMOWE
Biblioteka - aktualności
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szkoły
Patron szkoły
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
Świetlica
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Osiągnięcia uczniów
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Konkursy
r
Zebrania
Egzamin ósmoklasisty
Obiady w szkole
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Email:
zso3@edu.gorzow.pl
Pedagog / psycholog
   AGRESJA U DZIECI
W swojej pracy zawodowej często spotykam się z rodzicami, którzy proszą mnie o radę i wskazówki w postępowaniu z dziećmi mającymi problem  z pohamowanie agresji (zwłaszcza rówieśniczej). Czy istnieją skuteczne metody zapobiegania agresji?
    Przedtem jednak należy wymienić kilka przyczyn powstawania zachowań agresywnych. Mogą to być:
 • zaburzenia osobowości,
 • mikrouszkodzenia centralnego układu nerwowego,
 • niewłaściwe oddziaływania wychowawcze, jako jeden z objawów nadpobudliwości psychoruchowej.
Aby zachowania agresywne nie utrwalały się u naszych dzieci należy:
 • starać się, by dziecko nie stykało się z zachowaniem agresywnym (zwłaszcza w domu), które może stać się powielanym przez dziecko modelem postępowania,
 • przedstawiać mu pozytywne cechy zachowania,
 • nagradzać dzieci za ich przejawianie, przekazywać dzieciom informacje na temat agresji, jako zachowania niewłaściwego, a jednocześnie wpajać właściwe i ogólnie przyjęte sposoby postępowania,
 • należy ograniczać sytuacje, w których dziecko najczęściej przejawia agresję,
 • podawać dzieciom właściwe sposoby realizowania swoich potrzeb, np. podpowiadać dziecku w jaki sposób można zdobyć przyjaźń i uznanie kolegów,
 •  podsuwać zajęcia, które wymagają od dziecka opiekuńczości, wrażliwości np. opiekowania się roślinami, zwierzętami, słabszymi lub młodszymi,
 • znaleźć dziedzinę działania, w której dziecko będzie mogło odnosić sukcesy i tym samym imponować innym.
Nie powinniśmy zająć się jedynie eliminowaniem wszelkich przejawów agresywności, ale należy pomóc w uregulowaniu stosunków dziecka z otoczeniem i starać się skierować jego energię, chęć dominowania i walki na inne potrzebne i społecznie akceptowane działania.
Musimy pamiętać także o tym, aby nie piętnować i nie potępiać człowieka – dziecka, ale jego złe zachowanie i postępowanie.
    Pragnę na koniec przytoczyć zasady postępowania, które przyjęło jako dekalog Polskie Stowarzyszenia Pedagogów.  Mają one fundamentalne znaczenie dla kształtowania pozytywnych wzorców zachowania.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
 • Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
 • Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
 • Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
 • Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
 • Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie. 

Opracowała: Iwona Pogonowska – na podstawie wskazówek  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Pisma Ogólnopolskiego Klubu Alternatywnych Pedagogów Klanza, lublin 1994, nr 8 s.3

Chcesz zapytać.....
Masz problem......
Potrzebujesz pomocy.......
Chcesz o czymś powiedzie
ć.....
...przyjdź i porozmawiaj

czeka na Ciebie
pedagog szkolny:
 Barbara Stasiak

oraz szkolny psycholog:
Jowita MarzecGodziny dyżurów pedagoga szkolnego dla klas I - VI 
      Poniedziałek          Wtorek          Środa         Czwartek
  Piątek

   


 Godziny dyżurów pedagoga szkolnego dla klas VII -VIII  Barbary Stasiak
      Poniedziałek          Wtorek          Środa         Czwartek
  Piątek
 9.00 -14.00 9.30 - 13.30 9.00 - 13.30  8.30 - 11.30   9.00 - 12.30
                  

 Godziny dyżurów  psychologa szkolnego - Jowity Marzec
      Poniedziałek          Wtorek          Środa         Czwartek
  Piątek

-

-

Jeśli jesteś RODZICEM  możesz liczyć na naszą pomoc w sytuacji gdy;
                                    Zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się,
                                    Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania, 
                                    Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej,
                                    Niepokoi Cię zachowanie dziecka,
                                    Masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
                                                     MOŻESZ LICZYĆ  Z NASZEJ STRONY 
                                                                       NA WSPARCIE, POMOC I DYSKRECJĘ!!!


Zegar
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal oświata www.oswiata.org.pl

Głos nauczycielski www.glos.pl