header image
N
Aktualności
NABÓR 2019
Kalendarz roku szkolnego
Sport
Filmoteka Szkolna
KOŁO FILMOWE
Biblioteka - aktualności
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szkoły
Patron szkoły
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
Świetlica
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Osiągnięcia uczniów
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Konkursy
r
Zebrania
Egzamin ósmoklasisty
Obiady w szkole
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Email:
zso3@edu.gorzow.pl
Jestem EKO jestem OK Drukuj
Po raz czwarty Szkoła Podstawowa nr 17 we współpracy z PGK- Altvater- Gorzów Wlkp., zorganizowała Regionalny Konkurs Literacko- Plastyczny dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli pod hasłem JESTEM EKO JESTEM OK. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Gorzowa Wlkp. p.Tadeusz Jędzrzejczak oraz Burmistrz Miedzyrzecza p.Tadeusz Dubicki. Na konkurs wpłynęło 589 prac z 19 placówek przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych. Twórczość dzieci oceniało jury, w którym zasiedli: Wojciech Plust (artysta malarz)- przewodniczący jury oraz Jerzy Gąsiorek (artysta).
Nagrodę ufundowaną i przyznaną  pzez Dyrektora ZSO nr 3 Wiesławę Cwojdzińską otrzymał Lew Lamprecht, lat 6- Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka", nauczyciel p.Lech Jakubowski. Nagrodę ufundowaną i przyznaną  pzez firmę PGK ALTVATER w Gorzowie Wlkp., otrzymała Elwira Jaśkowiak, lat 8- Prywatna Szkoła Podstawowa o Profilu Artystycznym, nauczyciel p.Elżbieta Nueman. Ponadto w kategorii wiekowej 6-8 lat przyznano: 11 nagród i 19 wyróżnień, w kategorii wiekowej 9-10 lat przyznano: 4 nagrody i 19 wyróżnień a w kategorii wiekowej 11-12 lat: 4 nagrody i 4 wyróżnienia. W kategorii literackiej jury wyróżniło 4 osoby. Laureaci  konkursu wraz z opiekunami spotkali się 19 maja b.r. w Grodzkim Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. na wernisażu połączonym z uroczystym wręczeniem nagród. Miło nam poinformować, że wśród grona laureatów i osób wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Osoby nagrodzone to: Dawid Wylegała, Konrad Włoś (nauczyciel p.Alicja Nowakowska), Jagoda Kapelarz (nauczyciel p.Karolina Przybysz). Grono osób wyróżnionych to: Emili Łukowiak, Natalia Szwec, Adrian Anders, Pamela Gonczarewicz, Kacper Pawłowski, Bartosz Patycki (nauczyciel p.Barbara Dobrosielska), Paula Klimek, Martyna Lewy, Zuzanna Kaczmarek, Damian Listowski (nauczyciel p.Alicja Nowakowska), Karolina Rurek, Monika Krawiecka (nauczyciel p.Karolina Przybysz), Agnieszka Dymińska (nauczyciel p.Justyna Jaworska-Głazik).
Niezależnie od wyników, ocen i nagród największą wartością konkursu jest uświadomienie dzieciom i dorosłym, że ta mala planeta w ogromie wszechświata, jaką jest Ziemia, winna być przedmiotem szczególnej troski nas wszystkich.
Sprzymierzeńcy i organizatorzy konkursu: Tadeusz Jędrzejczak, Tadeusz Dubicki, Wiesława Cwojdzińska, Irenesz Strózik, Edwin Górnicki, Alina Basek, Jan Tomaszewski, Maciej Pawłowicz, Marek Balak, Krzysztof Kaczanowski, Wolfgang Haag, Maciej Nowak, Małgorzata Pera, Maciej Plust, Tomasz Jocz, Wojciech Plust, Jerzy Gąsiorek, Andzrzej Dominiak, Janusz Kras, Zbigniew Trzeszczkowski, Krystyna Kołodziej, Marek Wróblewski, Magdalena Sobierajczyk, Ewa Antczak, Zbigniew Antczak, Justyna Jaworska-Głazik, Alicja Nowakowska, Arkadiusz Nowakowski Karolina Przybysz, Lucyna Błaszczyk, Izabela Jasińska.                   Sponsorzy konkursu: EKO-OLEJ Hurtownia Olejów Opałowych, PGK- Altvater Gorzów Wlkp., Urząd Miwjski Biuro promocji Miasta, WAMAX, PLUS Hurtownia Tkanin, LUB-VET Przedsiebiorstwo Wielobranżowe, Rada Rodziców przy ZSO nr3, BIOWET, MULTIMEDIA, GAMMA, Zaklad Utylizacji Odpadów sp. z o.o., Wydawnictwo Nowa Era.
Zegar
Gościmy
Aktualnie jest 10 gości online
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal oświata www.oswiata.org.pl

Głos nauczycielski www.glos.pl