header image
N
Aktualności
e-dziennik
NABÓR 2019
Kalendarz roku szkolnego
Sport
Filmoteka Szkolna
KOŁO FILMOWE
Biblioteka - aktualności
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szkoły
Patron szkoły
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
Świetlica
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Osiągnięcia uczniów
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Konkursy
r
Zebrania
Egzamin ósmoklasisty
Obiady w szkole
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Emai:
17gorz@gmail.com
Projekty Drukuj
  
 

Projekt zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 17
„Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Czytaj całość

  

         

      Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych
Projekt nr WND-POKL.09.01.02-08-177/11 „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych"       Zobacz cały projekt.   
W listopadzie nasza szkoła przystąpiła do programu eTwinning.

Czym jest eTwinning? „eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.”

Więcej informacji o eTwinning znajdziecie na stronie http://www.etwinning.pl/


      Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
           w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pracownicy naszej placówki  są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizowania projektu biorą udział w studiach podyplomowych z zakresu LOGOPEDII i TERAPII PEDAGOGICZNEJ. Człowiek- najlepsza inwestycja.


Zegar
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal oświata www.oswiata.org.pl

Głos nauczycielski www.glos.pl