header image
N
Aktualno軼i
Kalendarz roku szkolnego
Sport
Filmoteka Szkolna
KOΜ FILMOWE
Biblioteka - aktualno軼i
Rekrutacja
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szko造
Patron szko造
Misja i wizja szko造
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
安ietlica
Sekretariat
Dokumenty szko造
Osi庵ni璚ia uczni闚
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Konkursy
r
Zebrania
Egzamin 鏀moklasisty
Obiady w szkole
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Email:
zso3@edu.gorzow.pl
Projekty Drukuj
  
 

Projekt zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 17
„Wspieranie rozwoju szkó i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim"
wspó貨inansowany ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Dzia豉nia 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Czytaj ca這嗆

  

         

      Dodatkowe zaj璚ia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkó podstawowych
Projekt nr WND-POKL.09.01.02-08-177/11 „Dodatkowe zaj璚ia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkó podstawowych"       Zobacz ca造 projekt.   
W listopadzie nasza szko豉 przyst徙i豉 do programu eTwinning.

Czym jest eTwinning? „eTwinning to 陰czenie i wspó逍raca szkó w Europie za po鈔ednictwem mediów elektronicznych Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szko豉ch europejskich.”

Wi璚ej informacji o eTwinning znajdziecie na stronie http://www.etwinning.pl/


      Nauczyciel przygotowany na dobre i na z貫.

 Projekt jest wspó貨inansowany ze 鈔odków Unii Europejskiej 
           w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego


Pracownicy naszej placówki  s uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na z貫” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt  jest wspó貨inansowany przez Uni Europejsk ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykszta販enia i kompetencji w regionach, Dzia豉nie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o鈍iaty Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. W ramach realizowania projektu bior udzia w studiach podyplomowych z zakresu LOGOPEDII i TERAPII PEDAGOGICZNEJ. Cz這wiek- najlepsza inwestycja.


Zegar
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki O鈔odek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium O鈍iaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okr璕owa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal o鈍iata www.oswiata.org.pl

G這s nauczycielski www.glos.pl