header image
N
Aktualności
e-dziennik
NABÓR 2019
Kalendarz roku szkolnego
Sport
Filmoteka Szkolna
KOŁO FILMOWE
Biblioteka - aktualności
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szkoły
Patron szkoły
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
Świetlica
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Osiągnięcia uczniów
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Konkursy
r
Zebrania
Egzamin ósmoklasisty
Obiady w szkole
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Emai:
17gorz@gmail.com
Osiągnięcia Drukuj
                                    Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2010/20011:

-
XIII Miejski Konkurs Grafiki Komputerowej- Grand Prix 
- XIII Miejski Konkurs Grafiki Komputerowej- 10 wyróżnień


                                    Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2009/20010:
- Laureat Konkursu Humanistycznego
- Trzy Finalistki Konkursu Humanistycznego


                                   Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2008/2009: 

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2009- wyróżnienie, XVII miejsce, XVIII miejsce, XIX miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Albus 2009”- 5 laureatów, 7 wyróżnień
- Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy- laureat
- Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Ortograf”- 3 wyróżnienia
- V Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” – 3 wyróżnienia
- Ogólnopolski Konkurs TEST MATEMATYKA PLUS OXFORD- wyróżnienie
- Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna- wyróżnienie
- Ogólnopolski Konkurs na Komiks Edukacyjny „Magiczne Pudełko”- wyróżnienie
- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego- XI miejsce, XIX miejsce
- Regionalny Konkurs Plastyczny „Jestem eko- jestem ok”- nagroda główna, nagrody i wyróżnienia
- Lubuski Konkurs Recytatorski- laureat
- Lubuski Festiwal Piosenki- wyróżnienie
- Miejski Konkurs Plastyczny „Najważniejsza jest rodzina”- I miejsce
- Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny- III miejsce
- Międzyszkolny Konkurs Poezji o Janie Pawle II- I miejsce
- Międzyszkolny Konkurs Matematyczny- II miejsce, III miejsce zespołowo
- Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny- I miejsce zespołowo
- Międzyszkolny Konkurs o Bezpieczeństwie- I miejsce zespołowo
- Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej-I miejsce
- Międzyszkolny Konkurs Liturgiczny- II miejsce zespołowo
- Diecezjalny Konkurs Plastyczny- wyróżnienia


                              Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2008/2009: 

- I miejsce  w mini siatkówce „2 dziewcząt” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- I miejsce  w mini siatkówce „3 dziewcząt” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- III miejsce  w mini siatkówce „2 chłopców” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- I miejsce  w mini siatkówce „3 chłopców” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- I miejsce  w mini siatkówce „4 chłopców” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „2 dziewcząt” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce w mini siatkówce „3 dziewcząt” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „4 dziewcząt” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „2 chłopców” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce w mini siatkówce „3 chłopców” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce w mini siatkówce „4 chłopców” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „3 dziewcząt” w półfinałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „3 chłopców” w półfinałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- IV miejsce w mini siatkówce „4 chłopców” w półfinałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „3 cdziewcząt” w finałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- IV miejsce w mini siatkówce „3 chłopców” w finałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce chłopców w Trójboju Lekkoatletycznym w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- V miejsce dziewcząt w Trójboju Lekkoatletycznym w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
-VI miejsce chłopców w Czwórboju Lekkoatletycznym w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
-XII miejsce dziewcząt w Czwórboju Lekkoatletycznym w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- V miejsce chłopców w koszykówce w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- VI, VIII miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- IV, XI miejsce  w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- X miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- VI miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- VI miejsce w mini siatkówce „2 dziewcząt” w  finałach Puchar Kinder + Sport
- XV, XVI miejsce w mini siatkówce „2 dziewcząt” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- II, IX miejsce w mini siatkówce „2 dziewcząt” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- XIII, XV miejsce w mini siatkówce „3 dziewcząt” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- XII, XVI miejsce w mini siatkówce „3 dziewcząt” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- VIII miejsce w mini siatkówce „2 chłopców” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- IX miejsce w mini siatkówce „3 chłopców” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- II miejsce dziewcząt w eliminacjach gier i zabaw z piłką nożną
- II miejsce chłopców w eliminacjach gier i zabaw z piłką nożną
- IV miejsce dziewcząt w eliminacjach w „piątkach siatkarskich”
- III  miejsce chłopców w eliminacjach w „piątkach siatkarskich”
- III  miejsce chłopców w eliminacjach w piłce ręcznej 


                               Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2007/2008:

-
Finalista Województwa Lubuskiego w Konkursie Matematyczno-przyrodniczym
- Finalista Województwa Lubuskiego w Konkursie Humanistycznym

                               Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2007/2008:

- I miejsce w mini siatkówce „2” dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży 


                                Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2006/2007:

- Dwóch Laureatów Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2007 na szczeblu powiatowym
- Wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Recytatorskim 2007 na szczeblu powiatowym


                              Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2006/2007:

- I miejsce w mini siatkówce „4” chłopców w Mistrzostwach Gorzowa
- I miejsce w mini siatkówce „4” chłopców w Mistrzostwach Rejonowych
- I miejsce w mini siatkówce „4” chłopców w Półfinałach Województwa Lubuskiego- awans do Finału Wojewódzkiego
- I miejsce w mini siatkówce „4” dziewcząt w Mistrzostwach Gorzowa
- II miejsce w mini siatkówce „4” dziewcząt w Mistrzostwach Rejonowych- awans do Finału Wojewódzkiego
- I miejsce w mini siatkówce „3” chłopców w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży Mistrzostwa Gorzowa
- I miejsce w mini siatkówce „3” dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży Mistrzostwa Gorzowa - II miejsce w mini siatkówce „3” chłopców w Zawodach Rejonowych
- II miejsce w mini siatkówce „3” dziewcząt w Zawodach Rejonowych
- II miejsce w mini siatkówce „3” chłopców w Zawodach Rejonowych
- II miejsce w mini siatkówce „3” chłopców w Półfinałach Mistrzostw Wojewódzkich -awans do finałów
- II miejsce w mini siatkówce „3” dziewcząt w Półfinałach Mistrzostw Wojewódzkich -awans do finałów
- III miejsce w mini siatkówce „2” chłopców w Mistrzostwach Gorzowa
- III miejsce w mini koszykówce chłopców w Mistrzostwach Gorzowa
-  IV miejsce w szachach w Mistrzostwach Gorzowa

      
                           
Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2005/2006:

- Laureat IX Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych
- Laureat Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu powiatowym
- Wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu wojewódzkim
- II miejsce w VII Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym klas III 
-Trzech Laureatów w Regionalnym Konkursie Literacko- Plastycznym dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli pod hasłem JESTEM EKO JESTEM OK
-13 wyróżnień w Regionalnym Konkursie Literacko- Plastycznym dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli pod hasłem JESTEM EKO JESTEM OK
-
I i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Religijnej i Biblijnej


                                 Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2005/2006:

- I miejsce klas VI, V, IV  dziewcząt  i  chłopców  w  mini  piłce  siatkowej  w  Gorzowskiej  Spartakiadzie  Młodzieży
- II miejsce klasa IV, V, VI dziewczęta w mini siatkówce w Mistrzostwach Rejonowych
- III miejsce klasa IV i V dziewcząt w Mistrzostwach Wojewódzkich
- IV miejsce klasa VI W Mistrzostwach Wojewódzkich
- I miejsce klasa IV, V i VI w mini piłce siatkowej w Rejonowych Mistrzostwach Chłopców
- II miejsce klasa IV i Wojewódzkich w mini piłce siatkowej w Mistrzostwach Wojewódzkich
- IV miejsce klasa VI w mini piłce siatkowej Mistrzostwach Wojewódzkich
- I miejsce w szachach w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- III miejsce „5” piłkarskich klasa VI  w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- IV miejsce w mini koszykówce w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- III miejsce  w  rzucie  piłeczką  palantową  (Katarzyna  Browarna  kl.VI)  w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- II miejsce w rzucie piłeczką palantową (Łukasz Wieremski kl.VI) w Gorzowskiej Spartakiadzie  Młodzieży
- III miejsce w skoku w dal (Magdalena Ratajczak kl. VI) w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- II miejsce w Międzyszkolnym Mikołajkowym Turnieju w "Dwa Ognie"
Zegar
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal oświata www.oswiata.org.pl

Głos nauczycielski www.glos.pl